KONKURS MEDELA


I. ORGANIZATORZY I SPONSORZY
1. Organizatorem tego konkursu, zwanego dalej "Wygraj 1 z 3 zestawów MEDELA" jest Martyna Górczyńska, autorka bloga www.MartynaG.pl.
2. Partnerem i jednocześnie sponsorem konkursu jest Medela Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lewinowskiej 8, 03-684 Warszawa

II. NAGRODY
1. Nagrodami są 3 zestawy: 1x  Ręczny laktator Harmony i 2x Zestaw startowy Breastfeeding Starter Kit
2. Fundatorem nagrody jest Medela Polska Sp. z o.o.
3. Sponsor nagrody zobowiązuje się do przekazania nagród zwycięzców w terminie 5 dni od daty zgłoszenia zwycięscy.

III. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs ogłoszony zostanie przez Organizatora na profilu Facebook MartynaG.pl i trwać będzie na w/w profilu:  https://www.facebook.com/martynagpl oraz stronie internetowej www.MartynaG.pl
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy: w komentarzu pod postem konkursowym na blogu, lub w komentarzu pod postem konkursowym na Facebook napisać, dlaczego karmienie piersią jest dla Ciebie ważne!
3. Masz prawo do wysłania tylko jednego zgłoszenia!
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30.01.2017r. do godziny 23:59  profilu Facebook (https://www.facebook.com/martynagpl/) i stronie internetowej www.MartynaG.pl
5. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do kontaktu w ciągu 3dni roboczych od otrzymania informacji.

IV. CZAS TRWANIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 19.01.2017r do 27.01.2017 do godz. 23:59, na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele partnera, osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny organizatora i partnera/sponsora (tj. małżonek, dzieci, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).
4. Do konkursu nie zostaną dopuszczone wpisy, które:
 a) naruszają prawo obowiązujące w Polsce,
  b) naruszają prawa i uczucia osób trzecich,
 c) nie zawieraj spełnionych warunków wymienionych w punkcie III
 d) naruszają inne postanowienia zawarte w regulaminie konkursu.
5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Udział w konkursie, oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 a) zgłoszenia, które nie zostały opublikowane z przyczyn od niego niezależnych,
 b) podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
7. Strona www.Facebook.pl nie jest związana z trwającym rozdaniem.

Brak komentarzy

Prześlij komentarz