Regulamin konkursu Zaffiro.I. ORGANIZATORZY I SPONSORZY
1. Organizatorem tego konkursu, zwanego dalej "#chcenosicwzaffiro" jest Martyna Górczyńska, autorka bloga www.MartynaG.pl.
2. Partnerem i jednocześnie sponsorem konkursu jest Womar Maria Krawczyk, zwanej Zaffiro.design z siedzibą przy ul. Żyznej 13C, 42-202 Częstochowa, Polska

II. NAGRODY
1. Nagrodą jest wybrane nosidełko ergonomiczne marki Zaffiro.design z dostępnej oferty.
2. Fundatorem nagrody jest firma Womar Maria Krawczyk
3. Sponsor nagrody zobowiązuje się do przekazania nagrody dla zwycięzcy w terminie 5 dni od daty zgłoszenia zwycięscy.

III. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs ogłoszony zostanie przez Organizatora na profilu Instagram @martynag_pl i trwać będzie na w/w profilu:  https://www.instagram.com/martynag_pl/ oraz stronie internetowej www.MartynaG.pl
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy: w komentarzu pod postem konkursowym na profilu IG napisać, jaki model nosidełka najbardziej Ci się podoba, udostępnić zdjęcie na swoim profilu z tagami #chcenosicwzaffiro #konkursMartynyG.
3. Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse, dodatkowo publikując zdjęcia, w których przytulasz swoje dziecko lub głaszczesz brzuszek otaguj je w opisie: #chcenosicwzaffiro #konkursMartynyG - ilość zdjęć dobrowolna.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 13.09.2017r. do godziny 23:59  profilu Instagram (https://www.instagram.com/martynag_pl/).
5. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do kontaktu w ciągu 3dni roboczych od otrzymania informacji.

IV. CZAS TRWANIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 06.09.2017r do 10.09.2017 do godz. 23:59, na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele partnera, osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny organizatora i partnera/sponsora (tj. małżonek, dzieci, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).
4. Do konkursu nie zostaną dopuszczone wpisy, które:
 a) naruszają prawo obowiązujące w Polsce,
  b) naruszają prawa i uczucia osób trzecich,
 c) nie zawieraj spełnionych warunków wymienionych w punkcie III
 d) naruszają inne postanowienia zawarte w regulaminie konkursu.
5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Udział w konkursie, oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 a) zgłoszenia, które nie zostały opublikowane z przyczyn od niego niezależnych,
 b) podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
7. Porta INSTAGRAM nie jest związany z trwającym rozdaniem.

Brak komentarzy

Prześlij komentarz