Regulamin konkursu - Nasza Księgarnia, seria książek "Opowiem Ci mamo"


I. ORGANIZATORZY I SPONSORZY 
1. Organizatorem tego konkursu, zwanego dalej "go away! - konkurs z voucherami na wakacje! " jest Martyna Górczyńska, autorka bloga www.MartynaG.pl.

2. Partnerem i jednocześnie sponsorem konkursu jest Wydawnictwo Nasza Księgarnia sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Sarabandy 24c, 02-868 Warszawa

II. NAGRODY
1. Nagrodami są 3 książki serii "Opowiem Ci mamo"

2. Fundatorem nagrody jest Wydawnictwo Nasza Księgarnia sp. z o.o.
3. Sponsor nagrody przed rozpoczęciem konkursu przekazał nagrody w ręce organizatora.

III. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs ogłoszony zostanie przez Organizatora na stronie internetowej www.MartynaG.pl i trwać będzie na stronie internetowej http://www.martynag.pl/
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w komentarzu pod postem konkursowym lub w komentarzu na profilu Facebook https://www.facebook.com/martynagpl odpowiedzieć na pytanie: KOT, MIÓD czy NARZĘDZIA - co najbardziej zaciekawi Twoje dziecko? 
3. Masz prawo do wysłania tylko jednego zgłoszenia!
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 25.09.2016r. do godziny 23:59 na stronie organizatora konkursu (www.MartynaG.pl) i  profilu Facebook (https://www.facebook.com/martynagpl/)
5. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do kontaktu w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia konkursu.

IV. CZAS TRWANIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 19 września 2016 do 25 września 2016 do godz. 23:59, na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele partnera, osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny organizatora i partnera/sponsora (tj. małżonek, dzieci, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).
4. Do konkursu nie zostaną dopuszczone wpisy, które:
a) naruszają prawo obowiązujące w Polsce,
  b) naruszają prawa i uczucia osób trzecich,
c) nie zawieraj spełnionych warunków wymienionych w punkcie III
d) naruszają inne postanowienia zawarte w regulaminie konkursu.
5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Udział w konkursie, oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zgłoszenia, które nie zostały opublikowane z przyczyn od niego niezależnych,
b) podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

Brak komentarzy

Prześlij komentarz